Rok FAS/FASD w Powiecie Cieszyńskim”
09.09.2019 – 09.09.2020

Fundacja Fascynujący Świat Dziecka od samego początku stara się szerzyć dokładną wiedzę o FAS/FASD. Naszym głównym celem jest zmiana stereotypowego myślenia o tej chorobie oraz doprowadzenie do wsparcia systemowego dla dzieci i ich rodzin. Niestety, dzieci chore na FAS/FASD nie mają żadnego wsparcia, dlatego często mówi się o nich „niewidzialne dziecko”.

Wśród nas są jednak osoby wielkiego serca, którym nie jest obojętny los skrzywdzonego dziecka. W gronie takich osób są władze samorządowe Powiatu Cieszyńskiego z Panem Starostą Mieczysławem Szczurkiem i w-ce Starostą Janiną Żagan na czele. To właśnie z inicjatywy Pani Janiny Żagan, której nie był obojętny los chorych dzieci wraz z Fundacją Fascynujący Świat Dziecka ogłoszony został „Rok FAS/FASD w Powiecie Cieszyńskim”.
Janusz Morawiec – Prezes Zarządu

Masz pytania?

Planowane działania

  • Dwie duże międzynarodowe konferencje
  • Szkolenie dla środowisk medycznych
  • Szkolenia dla pedagogów i diagnostów
  • Wykłady szkoleniowe na terenie całego Powiatu
  • Prelekcje i pogadanki dla dzieci i młodzieży
  • Kampanie reklamowe, plakatowe i informacyjne
  • Dyżury i zwiększony bezpłatny dostęp do specjalistów
  • Rabat na przeprowadzenie diagnoz FAS/FASD
  • Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci chorych na FAS/FASD
  • Rozpoczęcie badań dotyczących FAS/FASD

Aktualności

Kampanię zorganizowała Fundacja Fascynujący Świat Dziecka,
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 16, tel. +48 691 103 691.